[Audio] 17 nhiệm vụ trọng tâm của Hải Dương trong thời gian tới

06/04/2023 11:28

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

00:00


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tọa Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Các nhiệm vụ đó là:

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

1. Lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 và đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

4. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghiêm túc thực hiện các quy định về nêu gương, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới bảo đảm chỉ tiêu kết nạp Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

5. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Trung ương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc để làm căn cứ đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa phương.

6. Tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động của HĐND, các ban và đại biểu HĐND các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp; tổ chức phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện các nhiệm vụ chung.

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Về phát triển kinh tế-xã hội

1. Bám sát các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đối với Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn tới năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Bình Giang đến năm 2040.

 2. Khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

3. Thường xuyên đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2023; đánh giá việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm giao cho cấp huyện làm chủ đầu tư để có các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tập trung triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hải Dương theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phấn đấu năm 2023 toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch giao.

4. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, dự án tạo nguồn... Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cần phối hợp nhịp nhàng, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cơ sở để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.

5.Tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư đối với từng loại dự án đầu tư vào tỉnh; ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư từ nguồn xã hội hóa vào lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh và triển khai tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng từ tỉnh tới cơ sở cần thấm nhuần phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp"; thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, xúc tiến đầu tư - thương mại; chủ động làm việc với doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Trước mắt, cẩn khẩn trương tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong tháng 4.2023.

6. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc nghiệm thu các dự án khu đô thị, khu dân cư đã đi vào hoạt động. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (như giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...); đồng thời xem xét xử lý nghiêm các dự án đầu tư có hành vi vi phạm quy định, chậm triển khai hoặc chậm đưa vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Về nội dung này, ngày 1.4.2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ về việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

8. Đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất, trong đó tập trung sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hải Dương theo phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho ý kiến để triển khai đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết một số việc tồn tại kéo dài, có nhiều đơn thư và báo chí phản ánh; việc xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại và thực hiện các kết luận sau thanh tra... Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

10. Khẩn trương triển khai các nội dung hợp tác với các tỉnh, thành phố bạn như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh.

PV

>>> Sáng nay 6.4, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
>>> Hải Dương duy trì vị trí thứ 14 cả nước về chuyển đổi số
>>> Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể ở Hải Dương còn chậm

(0) Bình luận
[Audio] 17 nhiệm vụ trọng tâm của Hải Dương trong thời gian tới