4 xã đăng ký về đích nông thôn mới ở Tứ kỳ: Hơn 94% số hộ được hỏi hài lòng

26/12/2018 13:13

​Theo Ủy ban MTTQ huyện Tứ Kỳ, có hơn 94% số hộ dân được hỏi tại các xã Minh Đức, Dân Chủ, Kỳ Sơn, Tái Sơn hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như hoạt động văn hóa, văn nghệ; hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo; tình hình an ninh trật tự; bảo đảm cung cấp điện an toàn; cảnh quan, không gian sống… có hơn 80% số hộ trả lời hài lòng.

Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức lấy ý kiến đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 5.566 hộ dân, chiếm 67,36% số hộ của 4 xã trên. Đây đều là các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 và hiện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    4 xã đăng ký về đích nông thôn mới ở Tứ kỳ: Hơn 94% số hộ được hỏi hài lòng