4 Giám đốc sở sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương

11/07/2023 15:17

Dự kiến sáng 13.7, tại Kỳ họp thứ 16, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII sẽ chất vấn 4 giám đốc sở về nhiều vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm.

Đó là Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo.


Đồng chí Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương


Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương


Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương 


Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương sẽ chất vấn Giám đốc Sở Giao thông vận tải về tình hình hoạt động của các trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh và công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông. 

Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương được chất vấn về tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương trả lời chất vấn về công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương trả lời về thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở.

PV

(0) Bình luận
4 Giám đốc sở sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương