Môi trường

3 doanh nghiệp ở Hải Dương hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì

PV 28/02/2024 12:00

Hải Dương có 3 doanh nghiệp tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật trên địa bàn cả nước, trong đó tỉnh Hải Dương có 3 doanh nghiệp. Đó là các Công ty: CP Pramac có địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế ở phường Phú Thứ; TNHH một thành viên Thương mại Tuấn Tài có cơ sở trực tiếp tái chế tại phường Thất Hùng (cùng ở thị xã Kinh Môn) và Công ty TNHH Nhựa Đông Hải có địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế tại xã Vĩnh Hưng (Bình Giang).

Việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì. Các nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế. Khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị; không ký kết hợp đồng với các đơn vị không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 doanh nghiệp ở Hải Dương hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì