Xây dựng Đảng - Chính quyền

3 địa phương ở Hải Dương đã dừng thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị

HOÀNG BIÊN 28/01/2024 10:59

Đến ngày 28/1, các huyện Nam Sách, Ninh Giang và thị xã Kinh Môn đã dừng thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện.

z4775646747247_7ba8021f26ff6ac419d2faad40187cc5(1).jpg
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị huyện Bình Giang (ảnh tư liệu)

Các địa phương khác đang chuẩn bị thực hiện các bước kiện toàn nhân sự và dự kiến hoàn thành việc dừng thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện trong quý I/2024.

Tháng 12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã có thông báo nhất trí dừng chủ trương không tiếp tục thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện. Thống nhất giữ nguyên biên chế hiện có giao cho Trung tâm chính trị cấp huyện (4 biên chế) và giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ đối với Trung tâm chính trị cấp huyện theo Thông báo số 449-TB/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành danh mục vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm viên chức Trung tâm chính trị; đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chủ động thực hiện chủ trương dừng mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện, báo cáo kết quả trước ngày 30/3/2024.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 địa phương ở Hải Dương đã dừng thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị