Chuyển đổi số

100% số trường tiểu học ở Hải Dương thực hiện thí điểm học bạ số

HOÀNG HÀ 16/04/2024 15:34

Theo kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, 100% số trường tiểu học trong tỉnh sẽ thực hiện việc này.

41f9bd81-93c0-4e9d-b976-63c505d8dbda(1).jpeg
Giáo viên Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Hải Dương) tìm hiểu về học bạ số

Việc thí điểm được thực hiện với các khối lớp 1, 2, 3, 4.

Theo đó, các trường tiểu học trong tỉnh thống nhất sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo Hải Dương http://csdl.haiduong.edu.vn.

Trong tháng 4 và tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn và triển khai thí điểm học bạ số; hỗ trợ kiểm tra và giám sát quá trình thí điểm. Tháng 6 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Thời gian thí điểm trong năm 2024.

Việc triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trong toàn tỉnh.

Hải Dương có khoảng 245 trường tiểu học.

Học bạ số là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số; đồng thời bảo đảm lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện của các em trong quá trình học tập. Ngoài ra, học bạ số bảo đảm thuận tiện cho việc sử dụng, quản lý, tra cứu, xác thực học bạ trực tuyến cũng như cho phép xuất ra bản mềm, có thể in được trên giấy theo mẫu học bạ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Đặc biệt, triển khai học bạ số sẽ giúp cải cách, giảm thủ tục hành chính, giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, tiết kiệm nhiều thời gian cho giáo viên, đổi mới công tác quản lý cho nhà trường và phụ huynh cũng thuận tiện trong việc tra cứu kết quả học tập của con em mình, phối hợp nhắc nhở các em học tập, đồng hành cùng nhà trường.

HOÀNG HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    100% số trường tiểu học ở Hải Dương thực hiện thí điểm học bạ số