Tránh hình thức khi thực hiện Quy định 76

THỨ BẢY, 25/11/2017 09:30:00

Để tránh hình thức trong thực hiện Quy định 76, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này.

Ngày 15.6.2000, Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Quy định 76 về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Ngày 14.10.2003, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 23-HD/TCTW thực hiện quy định này. Theo đó, chi ủy, chi bộ nơi cư trú tổ chức cho đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú sinh hoạt định kỳ một năm ít nhất 2 lần.

Thực hiện Quy định 76 và Hướng dẫn 23 ở tỉnh ta đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong việc nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân; giúp cấp ủy nơi đảng viên công tác đánh giá đúng chất lượng đảng viên hằng năm…

Đa số đảng viên được các cấp ủy làm thủ tục giới thiệu kịp thời, đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương. Các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú đã tiếp nhận và tổ chức cho đảng viên tham gia sinh hoạt theo quy định. Nhiều cấp ủy, chi bộ đã lập sổ theo dõi việc giới thiệu, tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú và phân công cấp ủy viên theo dõi, quản lý việc sinh hoạt theo định kỳ. Nhiều chi bộ thôn, khu dân cư định kỳ 6 tháng và cuối năm đã tổ chức sinh hoạt cho đảng viên. Hầu hết đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình đối với nhân dân và địa phương nơi cư trú; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các quy định của xóm, tổ dân cư ở nơi cư trú...

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định 76 ở một số nơi vẫn còn những hạn chế. Việc theo dõi, quản lý đảng viên ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ, có nơi không lập sổ theo dõi, chưa nắm chắc đối tượng thuộc diện giới thiệu về nơi cư trú. Sự phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra đảng viên giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú có lúc chưa thường xuyên. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ giữa cấp ủy nơi cư trú và đảng viên không ít nơi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, nội dung còn nghèo nàn. Có chi bộ không tổ chức cho đảng viên sinh hoạt theo định kỳ, mà thường tổ chức sinh hoạt vào các ngày lễ, Tết hoặc kết hợp với việc quyên góp các loại quỹ tại địa phương. Việc nhận xét của một số cấp ủy nơi cư trú còn nể nang, ngại va chạm, chưa sát thực tế; thường nhận xét chung chung hoặc không phải do tập thể chi ủy chi bộ nhận xét mà là ý kiến chủ quan của Bí thư chi bộ.

Hiện đang là thời điểm các tổ chức cơ sở đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Để tránh hình thức trong thực hiện Quy định 76, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong quản lý, kiểm tra, đánh giá, nhận xét đảng viên thực hiện Quy định 76. Cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú cần lập sổ theo dõi và tiếp nhận đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú.

Các cấp ủy, tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương, để mọi đảng viên phát huy được trách nhiệm và quyền lợi của mình tại nơi cư trú. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Nghiêm túc phê bình, uốn nắn các tổ chức đảng, đảng viên chưa thực hiện tốt Quy định 76. Cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú cần phải có nội dung, hình thức phù hợp để phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm tra, giám sát đảng viên nơi cư trú thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
LÊ VĂN NGUYÊN (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu