Hội Tin học và Điện tử tỉnh Góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

THỨ SÁU, 26/01/2018 09:03:13

Những năm qua, Hội Tin học và Điện tử tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, đóng góp không nhỏ cho quá trình phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh.


Hội Tin học và Điện tử tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội thảo, hội nghị về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin
Hội Tin học và Điện tử tỉnh hiện có 291 hội viên, sinh hoạt tại 14 cơ quan, đơn vị. Mặc dù số lượng hội viên, chi hội không nhiều nhưng từng thành viên, đơn vị đều đã thể hiện vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội. Trong điều kiện không được tài trợ từ ngân sách nhà nước và không thu hội phí nhưng trong nhiệm kỳ 2012 -2017, hội đã duy trì và phát triển nhiều hoạt động, góp phần đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Hội đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về CNTT, truyền thông, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học… Trung bình mỗi năm hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức 10 buổi hội thảo và trao đổi, kinh nghiệm về những giải pháp ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin, tích hợp dữ liệu; các giải pháp xây dựng ứng dụng "một cửa" điện tử và dịch vụ công trực tuyến; các giải pháp triển khai phần mềm dùng chung…

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng thư ký Hội Tin học và Điện tử tỉnh cho biết hội luôn quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trung bình mỗi năm hội tư vấn, hỗ trợ cho 5 cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng CNTT, tạo thuận lợi cho công việc chung, nâng cao tính ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành. Tháng 2.2017, hội phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu, tham vấn về mô hình khung kiến trúc chính quyền điện tử Hải Dương. Tham gia tư vấn xây dựng trục tích hợp kết nối liên thông các hệ thống CNTT và ứng dụng quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hội cũng tham gia xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị như hệ thống công sở điện tử; hệ thống thông tin quản lý hợp nhất trên nền tảng bản đồ số... Đặc biệt, hội vừa phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số cho hơn 100 chứng thư số của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Bên cạnh đó, hội luôn tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Hằng năm, hội phối hợp với Sở TTTT điều tra, cung cấp số liệu phục vụ việc đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước (chỉ số ICT Index) do Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và Hội Tin học Việt Nam thực hiện. Hội cũng tham gia tư vấn, giám định các phần mềm về lĩnh vực CNTT, truyền thông, điện tử.

Nhiệm kỳ qua, Hội Tin học và Điện tử tỉnh đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về CNTT, bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Hội đã tổ chức tham mưu, tư vấn nghiên cứu khả thi, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Nhiều năm, hội tham gia cùng ban chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh về “Phát triển mô hình công sở điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hải Dương” và “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp nhất tại một số sở, ngành của tỉnh”. Các Cuộc thi: Sáng tạo khoa học, kỹ thuật, Giải thưởng khoa học-công nghệ Côn Sơn được hội viên tham gia tích cực, giành nhiều giải cao… Với những đóng góp thiết thực về CNTT, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của hội đã được Hội Tin học Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tặng khen thưởng.

Trong bối cảnh CNTT đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 thì nhiệm vụ đặt ra cho Hội Tin học và Điện tử tỉnh ngày càng lớn, đặc biệt là các ứng dụng về CNTT. Thời gian tới, hội sẽ có những đổi mới trong hoạt động, tham gia tư vấn, phản biện về chiến lược cũng như chính sách, giải pháp để đưa CNTT, truyền thông đến từng người, từng cơ quan, đơn vị
NGUYỄN CAO THẮNG Chủ tịch Hội Tin học và Điện tử tỉnh

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu