Cẩm Giàng: Nhiều doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường

THỨ SÁU, 22/06/2018 21:10:26

Các KCN trong huyện có trạm xử lý nước thải tập trung. Các công ty đã đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và báo cáo định kỳ với Sở Tài nguyên và Môi trường...

Từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Cẩm Giàng phối hợp với các ngành chức năng xác nhận 13 đề án bảo vệ môi trường đơn giản, 36 bản cam kết bảo vệ môi trường, 28 bản kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp (KCN) đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt. Các KCN trong huyện có trạm xử lý nước thải tập trung. Các công ty đã đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và báo cáo định kỳ với Sở Tài nguyên và Môi trường, có kho lưu trữ chất thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để vận chuyển, xử lý theo quy trình.

Trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hiện có 5 KCN, 2 cụm công nghiệp với 515 doanh nghiệp đang hoạt động. Hằng năm, huyện đều kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh trong huyện chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường.
NGỌC THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu