Quỹ Khuyến học tăng 5 tỷ đồng

THỨ TƯ, 27/06/2018 17:01:45

Theo Hội Khuyến học tỉnh, tổng nguồn Quỹ Khuyến học trong toàn tỉnh hiện đạt 90,6 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2017.

Các huyện có số dư Quỹ Khuyến học cao là: Thanh Miện (10,7 tỷ đồng), Ninh Giang (9,4 tỷ đồng), Bình Giang (8,4 tỷ đồng).

Từ nguồn quỹ này, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị, dòng họ, gia đình đã khen thưởng cho 106.433 lượt học sinh với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; cấp học bổng cho 2.928 lượt học sinh; khen thưởng 7.195 lượt giáo viên. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương trao 108 triệu đồng cho 36 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.                                                                                                                
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu