Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn gần 2.100 giáo viên hợp đồng ôn tập 

THỨ TƯ, 27/11/2019 15:16:08

Trong 2 ngày 26 và 27.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn ôn tập cho gần 2.700 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2019.


 Giáo viên tiểu học tham dự đợt hướng dẫn ôn tập do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Nội dung ôn tập theo những vấn đề đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố trong cấu trúc đề phỏng vấn.

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh ta xét tuyển 2.071 giáo viên, gồm 1.451 giáo viên mầm non, 365 giáo viên tiểu học, 193 giáo viên THCS và 62 giáo viên THPT. Các thí sinh đủ điều kiện sẽ thi phỏng vấn từ ngày 6 - 12.12.2019.

DT


 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu