​Ninh Giang: 6 dòng họ tham gia mô hình "Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự"

THỨ TƯ, 11/07/2018 09:45:47

Huyện Ninh Giang hiện có 6 dòng họ tham gia mô hình "Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự"

Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, huyện Ninh Giang đã có 6 dòng họ tham gia mô hình "Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự" gồm họ Trần, Nguyễn Công, Nguyễn Văn, Nguyễn Phú ở xã Hồng Đức; họ Bùi Đình ở xã Nghĩa An và họ Phạm Quang ở xã Kiến Quốc.

Thực hiện mô hình "Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự", các dòng họ đã quan tâm chăm lo việc học tập của con em, cho các cháu đến lớp đúng độ tuổi, không để bỏ học giữa chừng; xây dựng Quỹ khuyến học dòng họ và địa phương. Các dòng họ còn tuyên truyền, vận động các gia đình phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản; không có người phạm tội và các tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi trở thành người tốt... 

Trong năm nay, huyện Ninh Giang phấn đấu nhân rộng mô hình tới 10 dòng họ trong huyện.
THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu