KCN Cộng Hòa sẵn sàng thu hút đầu tư

THỨ TƯ, 14/02/2018 19:12:37

Công ty đang đặt quyết tâm hoàn thành tiếp các hạng mục chính của hạ tầng KCN vào đầu năm 2018 để sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư đến với KCN.Sau khi được tháo gỡ những khó khăn trong trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) Cộng Hòa là Công ty CP Phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Cộng Hòa, như: San nền tạo mặt bằng, xây dựng tuyến đường giao thông chính, nút giao thông đấu nối với quốc lộ 18, di chuyển đường điện... Với những cố gắng này, công ty đang đặt quyết tâm hoàn thành tiếp các hạng mục chính của hạ tầng KCN vào đầu năm 2018 để sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư đến với KCN.

Tập trung thi công hạ tầng

Đến KCN Cộng Hòa ở phường Cộng Hòa (Chí Linh) những ngày đầu năm mới 2018, chúng tôi thấy cả KCN như một công trường với nhiều máy ủi, máy xúc đang làm việc. Nút giao của KCN với quốc lộ 18 đã được trải nhựa. Toàn bộ hệ thống giao thông chính của KCN đã được trải đá, chờ thời tiết thuận lợi để trải nhựa. Toàn bộ KCN đã được giải phóng, san lấp mặt bằng.