Gia Lộc: Đề nghị đưa Lễ hội đền Quát vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

THỨ SÁU, 03/08/2018 14:09:03

Huyện Gia Lộc đang tiến hành các thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội đền Quát (xã Yết Kiêu) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với Phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), UBND xã Yết Kiêu khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu về Lễ hội đền Quát để xây dựng hồ sơ khoa học. Hồ sơ sẽ bao gồm các tư liệu, lý lịch di sản, khảo tả diễn trình lễ hội, cam kết bảo vệ, phát huy giá trị di sản của cơ sở...

Dự kiến đến hết tháng 9, các đơn vị được phân công sẽ nghiên cứu diễn trình lễ hội; từ tháng 10 đến tháng 12 sẽ tư liệu hóa, hoàn thiện hồ sơ.

Đền Quát là nơi thờ danh tướng Yết Kiêu, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1988.
VIỆT QUỲNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu