Xuất huyết não khởi điểm từ đâu?

29/09/2017 08:51

Xuất huyết não là bệnh gây chết người, thể nhẹ có thể gây liệt. Nguyên nhân của bệnh này là tăng huyết áp không kiểm soát được, các bệnh lý mạch máu, chấn thương...

Xuất huyết não khởi điểm từ đâu? - Ảnh 1.


Xuất huyết não khởi điểm từ đâu? - Ảnh 3.


Xuất huyết não khởi điểm từ đâu? - Ảnh 4.

(0) Bình luận
Xuất huyết não khởi điểm từ đâu?
ss