Em đi giữa sớm mai xuân/Giống như nho nhỏ hạt mầm ai gieo/Hạt mầm non đến trong veo/Non vào tận trái tim yêu mơ màng

Em đi giữa sớm mai xuân
Giống như nho nhỏ hạt mầm ai gieo
Hạt mầm non đến trong veo
Non vào tận trái tim yêu mơ màng

Cây đa nghìn tuổi đầu làng
Sớm nay trẻ lại trong làn mưa rây
Con sông cạn kiệt ngàn ngày
Già như ông lão bỗng đầy sức trai

Bóng xuân muôn vạn hình hài
Cái bên trong cái bên ngoài giao thoa
Cái gần gọi cái vời xa
Cái ươm gieo, cái sẽ là chín thơm
Cái trong ta, góc cõi hồn
Cái ngoài ta, giữa nước non xa vời

Ta và xuân. Một mà đôi
Một gương mặt của xuân nơi hẹn chờ

Xuân ơi, có tự bao giờ
Tàn đông. Vâng, có ai ngờ? Lại xuân!

KIM CHUÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân cảm