Xóm Bến quê mình

15/03/2023 08:44

Mưa bụi giăng mờ tím biếc hoa xoan/Cấy dặm đồng xa cơm chiều thêm muộn/Mẹ bấm đốt ngón tay không còn ngày giáp hạt/Thương cháu con mưa rét lạnh giêng hai...

Mưa bụi giăng mờ tím biếc hoa xoan
Cấy dặm đồng xa cơm chiều thêm muộn
Mẹ bấm đốt ngón tay không còn ngày giáp hạt
Thương cháu con mưa rét lạnh giêng hai

Xóm Bến quê mình giờ bớt vất vả em ơi
Đã có máy cấy máy cày máy gặt
Nông thôn mới đường bê tông đến ruộng
Không như thời mẹ gồng gánh liêu xiêu

Cuộc sống hôm nay đã đổi khác nhiều
Chuyển đổi thâm canh lúa màu tăng sản
Khu công nghiệp liền kề xóm làng nhộn nhịp
Đô thị, phố làng, thị tứ… yên vui

Ngõ xóm đường thôn đã phẳng đẹp rồi
Cây cảnh thơm hoa nhà vươn cửa rộng
Tình nghĩa, an vui, nâng cao mức sống
Mùa cấy, hội làng… quyện tụ hồn quê.

HÀ TRỌNG ĐẠM

(0) Bình luận
Xóm Bến quê mình