Xóa bỏ 47 trạm cấp nước có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm

02/12/2014 14:27

Toàn bộ số trạm cấp nước này lấy nguồn từ nước sông nội đồng và nguồn nước ngầm bị ô nhiễm...

Toàn bộ số trạm cấp nước này lấy nguồn từ nước sông nội đồng và nguồn nước ngầm bị ô nhiễm...
(0) Bình luận
Xóa bỏ 47 trạm cấp nước có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm
ss