Công nghiệp

Xem xét gia hạn thời gian đóng cửa mỏ đá vôi Nhẫm Dương

PHAN ANH - THÀNH CHUNG 10/11/2023 14:56

Tại phiên họp sáng 10/11, UBND tỉnh Hải Dương đã xem xét việc điều chỉnh nội dung, thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ tại mỏ đá vôi Nhẫm Dương, phường Duy Tân (Kinh Môn) của Công ty Xi măng Phúc Sơn.

img_2929.jpeg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 3)

Liên quan đến báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét điều chỉnh nội dung, thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ tại mỏ đá vôi Nhẫm Dương, phường Duy Tân (Kinh Môn) của Công ty Xi măng Phúc Sơn tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 3), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện báo cáo của Sở và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án đề xuất.

img_2931.jpeg
Khu vực mỏ đá vôi Nhẫm Dương, phường Duy Tân (Kinh Môn)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xem xét ưu tiên phương án đề xuất Cục Khoáng sản Việt Nam gia hạn thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cho phép Công ty Phúc Sơn di chuyển lượng đá vôi trên bãi và phải có các yêu cầu cụ thể đối với công ty về thời gian hoàn thành, cam kết bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, môi trường trong quá trình vận chuyển. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ phương án đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm không ảnh hưởng đến hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thế giới khu vực núi Nhẫm Dương.

dsc_0002.jpeg
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực phát biểu tại phiên họp về việc điều chỉnh nội dung, thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ tại mỏ đá vôi Nhẫm Dương

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 1996, Công ty Phúc Sơn được Bộ Công nghiệp (trước đây) cấp giấy phép cho khai thác mỏ đá vôi tại núi Duyên Linh (Nhẫm Dương), xã Duy Tân, Kinh Môn (nay là phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn). Diện tích khu vực khai thác 34,23 ha, trữ lượng khai thác hơn 38,7 triệu tấn, công suất khai thác 800.000 tấn/năm, thời hạn 30 năm (đến ngày 6/5/2026). Từ năm 2003, khu vực chùa Nhẫm Dương và các hang động xung quanh được Bộ Văn hoá – Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và khảo cổ. Năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Xi măng Phúc Sơn đình chỉ ngay hoạt động khai thác và nổ mìn tại mỏ đá vôi Nhẫm Dương. Năm 2019, UBND tỉnh quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, trong đó có núi Nhẫm Dương. Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định thu hồi giấy phép của Công ty Phúc Sơn. Tháng 1/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ núi Nhẫm Dương, trong đó yêu cầu công ty phải tháo dỡ các công trình phụ trợ; lắp đặt biển báo, hàng rào; đào rãnh thoát nước… Thời gian thực hiện đến ngày 26/1/2023.

dsc_0017(1).jpeg
Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 3)

Do có vướng mắc với Công ty CP Thương mại Phú Khang (đơn vị được Công ty Phúc Sơn thuê khai thác, bốc xúc vận chuyển khoáng sản tại mỏ Nhẫm Dương về Công ty Phúc Sơn) nên Công ty Phúc Sơn chưa thực hiện được các nội dung đề án đóng cửa mỏ. Công ty đề nghị được gia hạn thời hạn thực hiện đề án đóng cửa mỏ và được phép tiêu thụ khối lượng đá vôi còn tại bãi. Đến đầu năm 2023, Cục Khoáng sản Việt Nam chưa gia hạn cho Công ty Phúc Sơn. Đến nay, khu vực mỏ Nhẫm Dương vẫn còn nguyên trạng như tại thời điểm phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Công ty Phúc Sơn tiếp tục đề nghị được gia hạn thời hạn thực hiện đề án đóng cửa mỏ thêm 12 tháng.

PHAN ANH - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Xem xét gia hạn thời gian đóng cửa mỏ đá vôi Nhẫm Dương