Xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện và cáp viễn thông

24/08/2017 15:45

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 54.000 m2, có công suất 12.000 km dây cáp điện, 80.000 box cáp viễn thông/năm.


UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty CP Thương mại Phương Trung ở xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện và cáp viễn thông trong cụm công nghiệp Hoàng Diệu. Tổng vốn đầu tư trên 125,2 tỷ đồng.


Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 54.000 m2, có công suất 12.000 km dây cáp điện, 80.000 box cáp viễn thông/năm.


Theo kế hoạch, dự án đi vào hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ra quyết định (18.8.2017).


PV


(0) Bình luận
Xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện và cáp viễn thông
ss