Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Pháp y

16/05/2017 18:36

Sở Y tế đã xây dựng Đề án "Thành lập Trung tâm Pháp y" để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.


Theo đề án, Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế, thành lập trên cơ sở Phòng Giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trung tâm Pháp y có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y; hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

Hiện nay, nhân lực làm công tác pháp y tại tỉnh ta còn ít (chủ yếu là kiêm nhiệm), trình độ chuyên môn hạn chế, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trong khi đó, số lượng vụ việc cần giám định pháp y có xu hướng tăng, nhiều vụ việc phức tạp phải chuyển tuyến trên. Việc thành lập Trung tâm Pháp y sẽ góp phần giải quyết những khó khăn trên.

PV


(0) Bình luận
Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Pháp y