Xác định lộ trình thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, địa phương

28/06/2023 13:38

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ chỉ số DDCI Hải Dương để nâng cao năng lực cạnh tranh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ chỉ số DDCI

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (lần 8) sáng 28.6, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023; kế hoạch xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) và tổ chức đánh giá DDCI năm 2023. 

Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI 2023 nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương. Một số giải pháp như: Thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh chuyên ngành. Rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. Đưa 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 3 và 4) trước ngày 30.9.2023...


 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Hưng trình bày một số điểm trong kế hoạch nâng cao chỉ số PCI và xây dựng bộ chỉ số DDCI

Về kế hoạch xây dựng DDCI, đối với khối các sở, ngành có 8 chỉ số thành phần: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và hiệu lực thi hành, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tính ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với khối các địa phương có 9 chỉ số thành phần gồm 8 chỉ số vừa nêu và chỉ số tiếp cận đất đai, ổn định trong sử dụng đất. Về tiến độ thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn, xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện trong tháng 8.2023. Hoàn thành xây dựng phương pháp luận, hoàn thiện bộ chỉ số DDCI, xác định quy mô khảo sát, hoàn thiện mẫu phiếu khảo sát (cả phiếu giấy và mẫu khảo sát trực tuyến) trong tháng 10.2023. Thực hiện khảo sát trong tháng 11.2023. Phân tích kết quả khảo sát, tính toán kết quả xếp hạng; xây dựng báo cáo DDCI trình UBND tỉnh phê duyệt, in ấn báo cáo đánh giá DDCI trong tháng 1.2024. Tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2023 trong tháng 2.2024.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực nêu ý kiến liên quan đến một số nội dung về tiếp cận đất đai trong kế hoạch xây dựng DDCI 

Tại phiên họp, nhiều ý kiến tham gia cho rằng việc xây dựng bộ chỉ số DDCI khó có thể đồng nhất một số chỉ số thành phần giữa khối sở, ngành với khối địa phương do tính chất khác nhau của chức năng, nhiệm vụ; cần thay đổi một số cụm từ chưa phù hợp; tham khảo việc triển khai DDCI tại các tỉnh, thành phố khác…

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cơ bản thống nhất. Về chỉ số PCI, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cân nhắc, sửa đổi một số cụm từ, nội dung, nhất là liên quan đến mục tiêu, mục đích xây dựng văn bản. Sở phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong việc xây dựng nội dung, nhiệm vụ, tiến độ triển khai, báo cáo định kỳ với UBND tỉnh. 

Về bộ chỉ số DDCI, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham khảo các tỉnh, thành phố khác, làm rõ sự khác biệt đối với việc triển khai tại Hải Dương. Yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đưa ra tại phiên họp.

HÀ KIÊN - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xác định lộ trình thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, địa phương