Tư vấn

Xã yêu cầu làm lại giấy đăng ký kết hôn vì quá 30 năm, đúng luật không?

T.H (theo Tuổi trẻ) 27/05/2024 14:55

UBND xã gửi thông báo yêu cầu vợ chồng tôi lên làm lại giấy đăng ký kết hôn với lý do giấy đã quá 30 năm, không còn giá trị.

Hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn năm 1993, giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của Chủ tịch xã thời đó và có dấu mộc đỏ của UBND xã. Mới đây, UBND xã gửi thông báo yêu cầu vợ chồng tôi lên làm lại giấy đăng ký kết hôn với lý do giấy đã quá 30 năm, không còn giá trị.

Xin hỏi giấy kết hôn có giá trị bao nhiêu năm và UBND xã yêu cầu làm lại giấy kết hôn như vậy có đúng không?

Trả lời: Quy định đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn:

Theo quy định tại khoản 1 điều 24 nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, để được đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn khi thỏa 2 điều kiện:

- Việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016.

- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất.

Như bạn cho biết, vợ chồng bạn kết hôn năm 1993, giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của chủ tịch xã thời đó và có dấu mộc đỏ của UBND xã, như vậy thì giấy đăng ký kết hôn này đã được đăng ký theo đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh đồng thời cả 2 điều kiện được quy định tại khoản 1 điều 24 nghị định 123/2015/NĐ-CP thì mới cần thiết đăng ký lại.

Ngoài trường hợp trên, pháp luật không quy định phải đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn, không quy định thời hạn của giấy đăng ký kết hôn.

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã yêu cầu làm lại giấy đăng ký kết hôn vì quá 30 năm, đúng luật không?
    ss