Xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 đạt nhiều tiêu chí nhất

01/04/2014 09:56

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) đã đạt được 14 tiêu chí NTM.

Đây là xã đạt được nhiều tiêu chí nhất trong số những xã xây dựng NTM giai đoạn 2 của tỉnh. Xã còn 5 tiêu chí chưa đạt được là: giao thông, thủy lợi, thu nhập, hộ nghèo, y tế và môi trường. Xã Đoàn Thượng phấn đấu trong năm 2014 sẽ hoàn thành 2 tiêu chí là môi trường và y tế.

Những năm qua, để xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp 12 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng.

PV(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 đạt nhiều tiêu chí nhất
    ss