Vượt kế hoạch gieo cấy lúa chiêm xuân

01/03/2013 06:24

Đến ngày 25-2 (kết thúc lịch thời vụ gieo cấy), toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 63.400 ha lúa chiêm xuân, vượt 1% so với kế hoạch.


Nhiều địa phương vượt kế hoạch gieo cấy là: Gia Lộc vượt 4%, TP Hải Dương 3%, Thanh Hà 2%, các huyện Nam Sách, Kim Thành, Ninh Giang vượt 1%. Diện tích gieo cấy vượt kế hoạch do việc giao kế hoạch của tỉnh ở một số địa phương thấp hơn kế hoạch của huyện và nông dân chuyển sang canh tác lúa thay vì trồng rau màu.

Hiện nay, lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt, lúa cấy mạ dược, mạ sân đang đẻ nhánh. Nông dân đang tập trung bón thúc và diệt trừ ốc bươu vàng, bọ trĩ, chuột hại lúa. Nếu thời tiết tiếp tục có mưa phùn, trong thời gian tới bệnh đạo ôn sẽ gây hại lúa xuân.

PV

(0) Bình luận
Vượt kế hoạch gieo cấy lúa chiêm xuân