Vinh danh 20 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

30/12/2022 09:31

Tác phẩm "Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi" do Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Minh Tùng chủ biên cùng nhóm tác giả, được tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tối 29.12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2021 tại Hà Nội. 

Tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm nay được trao cho 20 tác phẩm, gồm 15 cuốn sách và 5 bài báo. Ngoài tác phẩm Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi được tặng thưởng mức A, có 9 tác phẩm được tặng thưởng mức B, 8 tác phẩm được tặng thưởng mức C, 2 tác phẩm được tặng thưởng mức Khuyến khích.

Trao tặng thưởng mức A cho nhóm tác giả tác phẩm “Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi”

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao tặng thưởng cho 12 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. 

Về tình hình xét tặng thưởng, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương cho biết, các tặng thưởng được xét chọn từ 95 tác phẩm, gồm 39 cuốn sách và 56 bài viết, được lựa chọn từ đề cử của các Hội chuyên ngành trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật địa phương và các viện, học viện, nhà xuất bản, các cơ quan báo chí.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, các tác phẩm được tặng tưởng ở 3 lĩnh vực: lý luận chung, lý luận - phê bình văn học, lý luận - phê bình các loại hình nghệ thuật đều là những công trình công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn; đề cập kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống văn học, nghệ thuật, có tác dụng định hướng công tác lý luận, sáng tác; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học, nghệ thuật. 

Trao tặng thưởng cho các tập thể có tác phẩm xuất sắc. 

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh danh 20 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật