Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà: Tiếp nhận, giải quyết nhiều tin báo về tội phạm

25/07/2017 16:17

Từ đầu năm nay đến nay, Viện KSND huyện Thanh Hà iếp nhận, giải quyết xong 66 tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng 15 tin so với cùng kỳ năm ngoái.Viện KSND huyện Thanh Hà thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai sót trong việc
thực hiện các quy chế nghiệp vụ thông qua họp giao ban


Viện phối hợp với các cơ quan tư pháp giải quyết 8 vụ án trọng điểm, xét xử lưu động 19 vụ án, tổ chức 8 phiên tòa để rút kinh nghiệm.

Nhờ làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Hà không có vụ án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, không có trường hợp phải gia hạn điều tra, không có vụ quá hạn luật định và không có trường hợp oan sai.           

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà: Tiếp nhận, giải quyết nhiều tin báo về tội phạm
ss