[Video] Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

07/12/2022 15:00

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra sáng 7.12.

>>> [Tường thuật trực tuyến] Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
>>> Dự báo chính xác tình hình, quyết định đúng đắn các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

>>>Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII

Trích phát biều của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Tăng trưởng GRDP Hải Dương đứng thứ 23 cả nước

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nêu rõ năm 2022 có nhiều biến động, khó khăn, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt nguyên liệu đầu vào... Song với chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh, Hải Dương đã quyết liệt thực “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt ở mức độ khá; hoàn thành và hoàn thành vượt  mức 9/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động dịch vụ phục hồi khá nhanh. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Đức Thắng cũng chỉ rõ một số hạn chế không nhỏ trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đó là 7/16 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9% (đứng thứ 23/63 tỉnh trong cả nước, thứ 8/11 vùng đồng bằng sông Hồng). Trong khi đó, năm 2021, mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn song GRDP của tỉnh tăng 8,6%, đứng thứ 8 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng. Một số nhiệm vụ rất quan trọng chậm hoàn thành so với yêu cầu tiến độ như: lập Quy hoạch tỉnh; hỗ trợ đầu tư phát triển; đưa đất vào khai thác, sử dụng; triển khai các đề án, dự án trong kế hoạch đầu tư công; định giá đất một số dự án; thu hút đầu tư trong và ngoài nước giảm. Cơ sở vật chất, giáo viên nhiều trường học chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn nợ tiêu chí. Ngành y tế gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế, thuốc, cán bộ nhưng chậm được tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Hội nghị 13 Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa qua thảo luận sâu sắc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định năm 2023 là năm rất quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất 16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 9%. Mục tiêu tăng trưởng trên 9% là cơ sở quan trọng để hoàn thành, hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu còn lại. Nếu không giữ được mục tiêu này thì khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân tích sâu sắc và có biện pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9% trong thời gian tới, đồng thời đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh lần này xem xét, quyết định.

Đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thảo luận, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, làm cơ sở hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân, nhất là của người đứng đầu. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, bảo đảm đúng quy trình, nội dung kỳ họp; xây dựng và thông qua các nghị quyết, công tác triển khai thực hiện nghị quyết, việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các ban, đại biểu, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp tục tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp giữa HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tỉnh, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để tạo sự kết nối giữa Trung ương và địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

NINH TUÂN - PHONG TUYẾT - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023