Về thăm quê Bác Kim Liên

16/05/2021 07:38

Con về quê Bác - Kim Liên/Đồng Nam Đàn sắc lúa chiêm chín vàng/Phượng khoe sắc thắm đường làng/Ao quê ngan ngát nhẹ nhàng hương sen.

      Con về quê Bác - Kim Liên
Đồng Nam Đàn sắc lúa chiêm chín vàng
      Phượng khoe sắc thắm đường làng
Ao quê ngan ngát nhẹ nhàng hương sen.

      Ngõ vào nhà Bác thân quen
Cổng tre xưa với mái rèm ngày xưa
      Nhà trong võng vẫn đung đưa
Đèn dầu Bác học thức vừa năm canh.

     Con về thăm nếp nhà tranh
Mái quê nuôi Bác trở thành vĩ nhân
     Suốt đời vì nước vì dân
Vì Tổ quốc, Bác dấn thân ngục tù.

     Ngày về Bác lập chiến khu
Dân theo Bác xóa ngục tù nghìn năm
     Trường kỳ kháng chiến gian truân
Theo lời Bác - Khó vạn lần cũng qua...

     Kim Liên sen thắm màu hoa
Quê hương đổi mới nhà nhà giàu lên
     Muôn người về với Kim Liên
Đời đời đất nước không quên ơn Người.

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về thăm quê Bác Kim Liên
    ss