Vật nuôi

27/03/2011 15:27

Ụt à ụt ịt!
Là chú lợn con
Hay chạy lon ton
Cún con lông trắng

Ban ngày phơi nắng
Nằm ườn giữa sân
Bắt chuột chuyên cần
Mèo khoang đấy nhé!

Cục ta cục tác!
Chị gà mái mơ
Lông mượt như tơ
Đẻ ra nhiều trứng!

Gà, mèo, lợn, chó
Có ích cho người
Các bạn mình ơi!
Quý yêu, chăm sóc.

NGUYỄN THÙY DƯƠNG
(Lớp 10A, Trường THPT Nam Sách 2)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vật nuôi
    ss