Bạn đọc viết

Vẫn in quảng cáo lên tường

TRANG NGÂN (KIM THÀNH) 09/09/2023 01:25

Nhiều người dân ở huyện Kim Thành (Hải Dương) bức xúc vì tường nhà mình như "bản tin quảng cáo, rao vặt".

W_quang-cao-vat.jpg
Tường nhà ở xã Phúc Thành (Kim Thành)

Những ngày gần đây, người dân tại thị trấn Phú Thái, các xã Kim Anh, Phúc Thành... thuộc huyện Kim Thành rất bức xúc vì tường nhà văn hóa, trường học, nhà dân... bị một số người lợi dụng in những dòng chữ quảng cáo, rao vặt. Một số người đã phải sơn lại những khu vực bị in quảng cáo nhưng chỉ vài ngày sau đó những dòng chữ quảng cáo mới lại xuất hiện.

W_quang-cao-1.jpg
Tường bao của một trường học tại thị trấn Phú Thái bị "bôi bẩn"
TRANG NGÂN (KIM THÀNH)
(0) Bình luận
Vẫn in quảng cáo lên tường