Tăng thêm 7,19% trợ cấp hằng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu

THỨ TƯ, 11/09/2019 10:20:28

Thông tư 106/2019/TT hướng dẫn điều chỉnh tăng thêm 7,19% trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6.2019.

Từ ngày 8.9, Thông tư 106/2019/TT của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tăng thêm 7,19% trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6.2019. Công thức tính như sau:Mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1.7.2019 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại tháng 6.2019 x 1,0719. Cụ thể, người từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm được hưởng 1.891.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm hưởng 1.977.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 2.064.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 2.150.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 2.235.000 đồng/tháng. Mức điều chỉnh trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 1.7.2019. Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm: quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Kinh phí điều chỉnh trợ cấp hằng tháng do ngân sách nhà nước chi trả. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện điều chỉnh và chi trả cho các đối tượng.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu