Quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai

THỨ TƯ, 15/11/2017 16:00:30

UBND tỉnh đã ra Quyết định số 27/QĐ-UBND ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quy định gồm 3 chương, 13 điều quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, cách thức, thời điểm nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thành phần hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; thời hạn và thời điểm tính thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp xin giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá; chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp phải xin phép) mà người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyết định cũng quy định cụ thể thời hạn các bước luân chuyển, hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trong trường hợp được giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017, thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 24.2.2011 của UBND tỉnh quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu