Luật sư bắt buộc phải tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

THỨ HAI, 08/04/2019 07:11:15

Bộ trưởng Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 8 giờ/năm. Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình luật... Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư. Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài...

Những người sau đây được miễn: Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi; luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận; luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư; luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 3 tháng trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.5.2019.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu