Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm

04/02/2021 06:42

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII vừa họp kỳ thứ nhất tại Hà Nội.

Uy ban Kiem tra TW XIII: Thuc hien quy trinh bau cac Pho Chu nhiem hinh anh 1

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung: thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; triển khai xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ủy ban cũng có tờ trình xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm