Ưu tiên di chuyển 80 hộ dân ở tòa nhà B4 khu tập thể Bình Minh

06/06/2023 09:30

TP Hải Dương sẽ ưu tiên di chuyển các hộ dân tòa nhà B4 khu tập thể Bình Minh do có mức độ nguy hiểm nhất.


3 tòa nhà thuộc khu tập thể Bình Minh được kiểm định công trình nguy hiểm cấp D, thuộc diện phải tháo dỡ, di dời. Thực hiện phương án di chuyển, tái định cư các hộ dân ở khu tập thể này, TP Hải Dương ưu tiên di dời 80 hộ ở tòa nhà B4

Theo UBND TP Hải Dương, thực hiện phương án di chuyển các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Bình Minh, thành phố ưu tiên di dời 80 hộ sinh sống tại tòa nhà B4 do tòa nhà có độ nghiêng lớn, rất nguy hiểm. Trong số này có 2 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, 78 hộ đang thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước.

Tiếp đến, thành phố sẽ di chuyển 4 hộ đang thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước tại tòa B3 và cuối cùng là 80 hộ thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước tại tòa B2.

TP Hải Dương đã tiếp nhận 96 căn hộ tại Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư phía đông Ngô Quyền (chung cư HUDIC) để bố trí di dời, tái định cư cho các hộ sống tại khu tập thể Bình Minh. Nếu rà soát các hộ ở khu tập thể Bình Minh ở cả 3 tòa nhà đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội ít hơn hoặc bằng số lượng căn hộ đã bố trí tái định cư, thành phố sẽ tiến hành di chuyển đồng thời số các hộ dân này. Trong trường hợp số hộ đủ điều kiện lớn hơn số căn hộ bố trí, thành phố sẽ thực hiện theo phương án ưu tiên trên, xây dựng tiêu chí cụ thể đối với các hộ di chuyển trước của tòa B2. Với các hộ còn lại, TP Hải Dương dự kiến di chuyển vào khu chung cư Tạ Quang Bửu sẽ xây dựng xong trong tháng 9.2025 hoặc các vị trí nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

Thời gian thực hiện di chuyển các hộ ở khu tập thể Bình Minh dự kiến trong tháng 7 tới. Thành phố sẽ thành lập 2 tổ công tác phối hợp với UBND phường Phạm Ngũ Lão và Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC thực hiện công tác di chuyển, tái định cư. Tổ số 1 tại khu tập thể Bình Minh hướng dẫn việc di dời, bàn giao các căn hộ cũ. Tổ số 2 tại chung cư HUDIC để bố trí, sắp xếp các hộ đến tái định cư.

NM(0) Bình luận
Ưu tiên di chuyển 80 hộ dân ở tòa nhà B4 khu tập thể Bình Minh