Ưu đãi nhà đầu tư nhưng tránh gây thiệt thòi người dân

14/06/2014 09:32

Dự án luật cần cụ thể hóa các tiêu chí dựa trên định hướng phát triển KT-XH trong từng thời kỳ, tránh ưu đãi tràn lan cho nhà đầu tư mà gây thiệt thòi cho người dân.

Dự án luật cần cụ thể hóa các tiêu chí dựa trên định hướng phát triển KT-XH trong từng thời kỳ, tránh ưu đãi tràn lan cho nhà đầu tư mà gây thiệt thòi cho người dân.
(0) Bình luận
Ưu đãi nhà đầu tư nhưng tránh gây thiệt thòi người dân
ss