Tỷ lệ hộ ký cam kết chăn nuôi an toàn còn thấp

05/08/2016 09:15

Nguyên nhân do chính quyền một số xã, thị trấn vẫn chưa sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi ký cam kết...


Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ, đến ngày 4-8, toàn huyện mới có 415 hộ nuôi lợn ký cam kết chăn nuôi an toàn và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chiếm khoảng 70% tổng số hộ thuộc diện phải ký cam kết. Đối với gia cầm mới có 167 hộ nuôi ký cam kết, chiếm khoảng 50% số hộ thuộc diện phải ký cam kết. Nguyên nhân do chính quyền một số xã, thị trấn vẫn chưa sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi ký cam kết; nhiều hộ do nhận thức còn hạn chế, cho rằng việc ký cam kết không cần thiết nên chưa tham gia.

Huyện Tứ Kỳ chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thấy được những hệ lụy của việc sử dụng chất cấm, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ hộ ký cam kết chăn nuôi an toàn còn thấp
    ss