Công tác cán bộ

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy 3 cấp ở Hải Dương đều tăng

PV 14/09/2023 08:10

Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy 3 cấp trong tỉnh Hải Dương đều tăng so với nhiệm kỳ 2015-2020.

files-library-images-site-1-20230712-web-nu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-2-cap-tinh-hai-duong-neu-cao-vai-tro-dai-bieu-dan-cu-2-190817.jpg
Câu lạc bộ Nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 2 cấp tỉnh Hải Dương thảo luận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 (ảnh tư liệu)

Cụ thể, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh đạt 15,4%, tăng 0,9%; cấp ủy cấp huyện đạt 19%, tăng 6,7%; cấp cơ sở đạt 20,23%, tăng 4,62%.

Thông tin trên được nêu trong Báo cáo số 359-BC/TU ngày 8/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Theo báo cáo, cấp tỉnh có 1 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 10 người tham gia Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV chiếm 33% (3 trong tổng số 9 người). Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh cũng cơ bản tăng so với nhiệm kỳ trước.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đưa các chỉ tiêu về bình đẳng giới và công tác phụ nữ vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ nữ, cán bộ trẻ; hoàn thành các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ. Đội ngũ cán bộ nữ tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao chất lượng và ngày càng trẻ hóa.

PV
(0) Bình luận
Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy 3 cấp ở Hải Dương đều tăng