Tuyên truyền về công tác giảm nghèo thông tin

29/09/2017 13:11

Khoảng 600 cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa các cấp và phóng viên, nhân viên các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh được tập huấn về "giảm nghèo thông tin" .


Quang cảnh hội nghị tập huấn


Ngày 28.9, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức tập huấn về "giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cho khoảng 600 cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa các cấp và phóng viên, nhân viên các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh.

Học viên được truyền đạt các nội dung về TTTT trong bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới; việc quản lý tài chính thực hiện nội dung về TTTT thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chỉ tiêu đo lường nghèo đa chiều…

MAI LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên truyền về công tác giảm nghèo thông tin