Tuổi trẻ với mùa xuân

06/02/2012 09:26

Đất nước đang bước vào một mùa xuân mới với biết bao dự định và ước mơ của tuổi trẻ.

Bác Hồ đã nói: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”. Đất nước đang bước vào một mùa xuân mới với biết bao dự định và ước mơ của tuổi trẻ.

Cuộc sống sôi động hiện nay đòi hỏi tuổi trẻ phải vượt lên trước những cái gần gũi trong gang tấc và không để bị cám dỗ bởi những gì dễ dãi, thấp hèn. Cuộc sống cũng đòi hỏi chúng ta phải mãi mãi thanh xuân về tư tưởng và tình cảm, về trí tuệ và tâm hồn, mãi mãi nóng bỏng nhiệt tình và tràn đầy nghị lực. Bởi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang đặt ra những yêu cầu rất to lớn đối với thế hệ thanh niên hôm nay.

Đất nước đang vững bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập. Con đường đi lên của dân tộc ta đang rộng mở. Mùa xuân đang thúc giục chúng ta gấp bước trên con đường rộng rãi thênh thang đó. Mỗi người chúng ta, không thể để lãng phí tuổi xuân vì nó chỉ có một lần trong cuộc sống. Mùa xuân đang hướng chúng ta suy nghĩ về những kế hoạch lớn lao của năm 2012, về những cái thật, cái tốt, cái đẹp đang được khẳng định và phát triển trong xã hội. Làm sao tìm được chỗ đứng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đứng vững trên vị trí ấy. Làm sao sàng lọc đi trong con người mình những gì còn lạc hậu và lỗi thời, vẩn đục hay trì trệ và đấu tranh với những cản trở trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mỗi người phải có những tiến bộ đáng kể để xứng đáng đứng vào đội ngũ những người tiên tiến trong lao động, trong các phong trào cách mạng của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ phải có bước nhảy vọt để thực hiện có hiệu quả các phong trào mới “5 xung kích, 4 đồng hành” và các nội dung, mục tiêu các phong trào mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề ra. Đó cũng chính là những hành động thiết thực mừng Đảng ta tròn 82 mùa xuân.

TRẦN THÔNG(Bắc Ninh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi trẻ với mùa xuân
    ss