Tứ Kỳ phòng, trừ sâu bệnh trên cây vải

06/04/2011 05:43

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị như Ridomil Mz 75WP, Ricide 72 MZ, Score, Tin Supe, Pegasus 500 SC, Ortus 5SC, Regent 800WG...

Huyện Tứ Kỳ hiện có hơn 460 ha vải, trong đó diện tích vải sớm chiếm 15%. Vải sớm đã đậu quả, vải thiều đang trong quá trình ra hoa.

Hiện nay, các loại sâu bệnh như: sương mai, rệp, sâu đo, bọ xít và nhện lông nhung đang gây hại trên hoa, lá. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị như Ridomil Mz 75WP, Ricide 72 MZ, Score, Tin Supe, Pegasus 500 SC, Ortus 5SC, Regent 800WG, Sherpa 25EC nồng độ 0,1%... để phòng, trừ các loại bệnh trên. Nên phun ướt đều chùm nụ và hoa có bệnh, tránh phun khi hoa đang nở và thời tiết có mưa.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ phòng, trừ sâu bệnh trên cây vải
    ss