Tứ Kỳ đạt nhiều kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ

15/06/2023 20:45

Sáng 15.6, Huyện ủy Tứ Kỳ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương biểu dương quyết tâm, cố gắng, kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tứ Kỳ trong nửa nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như huyện chưa khai thác tối đa tiềm năng để phát triển; tiến độ triển khai dự án, công trình trọng điểm còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở còn chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao...


Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc đề nghị Đảng bộ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả, nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và các chương trình, đề án đã đề ra. Huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cán bộ, mạnh dạn thay thế, điều chỉnh cán bộ phù hợp; tập trung giải quyết đơn thư để tránh phát sinh tiêu cực. Trong thực hiện công trình trọng điểm, các dự án, giải quyết nợ xây dựng cơ bản, huyện cần có lộ trình phù hợp, phân công, phân việc cụ thể, rõ ràng, tổ chức đánh giá hằng năm...

Theo báo cáo sơ kết, đến nay, trong 19 mục tiêu nghị quyết đại hội, Tứ Kỳ thực hiện đạt 9 mục tiêu. Nổi bật là giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản năm 2022 đạt 2.169,5 tỷ đồng, tăng 0,85% so với năm 2020, vượt mục tiêu đại hội 0,2%. Để đạt mục tiêu này, huyện đã tập trung triển khai Đề án "Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2021- 2025". Đến nay, Tứ Kỳ đã hình thành 235 vùng sản xuất lúa, chuối, rau màu tập trung với diện tích gần 3.000 ha; 62 vùng nuôi thủy sản tập trung; 8 vùng khai thác thủy sản rươi cáy kết hợp sản xuất lúa hữu cơ với 367 ha. Toàn huyện hiện có 11 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Việt Dự, Chủ tịch UBND xã Quang Trung phát biểu tham luận tại hội nghị

Một số mục tiêu khác được thực hiện với kết quả nổi bật như: giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 17,5%/năm, vượt 1,15% so với mục tiêu nghị quyết đại hội; tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập hằng năm tăng bình quân 10,39%; tạo việc làm mới hằng năm trên 3.200 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 31,2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 98,7%...

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được quan tâm, việc đánh giá, xếp loại hằng năm bảo đảm nghiêm túc. Hằng năm có 85,9% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt mục tiêu nghị quyết đại hội) và không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Hằng năm, 91,37% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến tham luận về giải pháp để duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; kinh nghiệm thực hiện đề án xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tình hình nợ công và những giải pháp giải quyết nợ công đến năm 2025; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể...Tại hội nghị sơ kết, Huyện ủy Tứ Kỳ đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hoá, cải cách hành chính của huyện. Đồng thời, điều chỉnh việc thực hiện 2 công trình giao thông trọng điểm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến hết nhiệm kỳ, Huyện ủy Tứ Kỳ đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là công bố, quản lý, thực hiện nghiêm quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch thị trấn Tứ Kỳ, quy hoạch vùng huyện. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu để phục vụ đầu tư phát triển. Từng bước giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, tiến tới xử lý cơ bản nợ công vào cuối năm 2025. Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện vùng thuỷ sản liên xã Tân Kỳ - Tái Sơn - Quang Phục. Thực hiện chủ trương thu hút phát triển công nghiệp có chọn lọc, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định...

NGUYỄN THẢO

(0) Bình luận
Tứ Kỳ đạt nhiều kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ