Trường Quân sự tỉnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2017

09/08/2017 14:01

Ngày 8 và 9.8, Trường Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2017.


Các giáo viên tham gia nội dung thi chung gồm: điều lệnh quản lý bộ đội; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; thực hành bắn súng K54 bài 1; tin học và nhận thức chung về Đảng, Nhà nước, quân đội. Nội dung thi riêng gồm: chiến thuật, kỹ thuật, chính trị, lý luận về công tác giáo dục quốc phòng quân sự địa phương, các chuyên đề về bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3.

Hội thi giáo viên dạy giỏi các trường quân sự cấp tỉnh toàn quân lần thứ IV diễn ra vào cuối năm 2017.

PV


(0) Bình luận
Trường Quân sự tỉnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2017
ss