Triển lãm Giao lưu nghệ thuật quốc tế thanh thiếu niên Suwon lần thứ 3”