Trên 50% số phương tiện bị từ chối cấp thẻ "luồng xanh"

02/08/2021 21:00

Tính đến 18 giờ ngày 2.8, Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận 8.400 phương tiện đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh".


"Luồng xanh" giúp vận tải hàng hóa được lưu thông (ảnh minh họa)

Trong đó, sở đã cấp thẻ cho 4.067 phương tiện, từ chối 4.270 phương tiện (chiếm 50,8%), còn lại 63 phương tiện đang chờ duyệt. 

Các hồ sơ của phương tiện đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh" bị từ chối chủ yếu do người đăng ký điền thông tin không chính xác vào mẫu đơn đăng ký, chọn sai lộ trình, gửi giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã hết hạn, phương tiện không bảo đảm kỹ thuật về giám sát hành trình để gửi dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam... Cán bộ Sở Giao thông vận tải đã ghi rõ nội dung còn thiếu, không hợp lệ để trả lại người đăng ký bổ sung, sửa chữa.

Để việc đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh" được thuận tiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị người đăng ký cần tìm hiểu kỹ các hướng dẫn, quy định đã được đăng tải trên báo Hải Dương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hướng dẫn đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh"

Bước 1: Truy cập vào website: luongxanh.drvn.gov.vn

Bước 2: Khai báo thông tin tài xế

Bước 3: Tải đơn đăng ký Luồng xanh

Bước 4: Khai báo thông tin của đơn

Bước 5: Chọn nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Bước 6: Theo dõi kết quả và in tem khi được cấp theo quy định

In A5 để dán trên kính xe phía trước và in A4 để dán ở 2 bên thành xe.

Như vậy, xe đã được cấp thẻ ưu tiên trên "luồng xanh".

VŨ ĐẠT

(0) Bình luận
Trên 50% số phương tiện bị từ chối cấp thẻ "luồng xanh"