TP Hải Dương: ​Mật độ cây xanh đô thị thấp

29/12/2020 17:04

Hiện mật độ cây xanh đô thị tại TP Hải Dương mới đạt 6,78 m2/người trong khi tiêu chuẩn mật độ cây xanh đô thị loạiI là từ 10 - 12 m2/người.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, mật độ cây xanh đạt 15 m2/người.

Trên địa bàn thành phố có khoảng 34.600 cây xanh được trồng ở 270 tuyến đường và 18 công viên, vườn hoa đô thị. Cây xanh ở thành phố đa dạng về chủng loại với 106 loài. Trong đó có 20 loài chiếm số lượng lớn là sấu, bàng, cau vua, bằng lăng, hoa sữa... 

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hải Dương: ​Mật độ cây xanh đô thị thấp