TP Hải Dương hỗ trợ kinh phí diệt chuột

09/02/2022 23:00

Ngoài hỗ trợ 100% chi phí mua thuốc diệt chuột, TP Hải Dương cũng hỗ trợ công chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho các phường, xã.

Năm 2022, TP Hải Dương thực hiện hỗ trợ các địa phương diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 100% tiền mua thuốc diệt chuột cho toàn bộ diện tích lúa, rau màu, định mức không quá 0,1 kg/ha. Hỗ trợ công chỉ đạo, tổ chức diệt chuột theo các mức 5 triệu đồng, 8 triệu đồng, 10 triệu đồng cho các phường, xã có diện tích lúa và rau màu vụ đông xuân, vụ mùa dưới 200 ha, từ 200-400 ha, 400 ha trở lên.

Năm 2021, TP Hải Dương chỉ có 2 ha lúa bị chuột cắn phá, giảm 30% năng suất, không có diện tích nào thiệt hại nặng. Vụ đông xuân này, thành phố phấn đấu gieo cấy hơn 2.500 ha lúa và gần 400 ha rau màu, tập trung ở các xã Quyết Thắng, Tiền Tiến, Liên Hồng và phường Nam Đồng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hải Dương hỗ trợ kinh phí diệt chuột