TP Hải Dương: 31 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa

29/12/2020 23:41

TP Hải Dương đã xây dựng được 31 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với tổng diện tích 1.150 ha, tập trung ở các xã An Thượng, Liên Hồng, Quyết Thắng và các phường Tân Hưng, Nam Đồng.

Từ năm 2015 đến nay, TP Hải Dương đã xây dựng được 31 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô từ 5 ha/vùng trở lên với tổng diện tích 1.150 ha, tập trung ở các xã An Thượng, Liên Hồng, Quyết Thắng và các phường Tân Hưng, Nam Đồng. Các vùng trồng lúa, rau màu được bao tiêu một phần sản lượng. Hiệu quả sản xuất ở các vùng tập trung cao hơn từ 10-20% so với sản xuất đại trà.

Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của TP Hải Dương ước đạt 161 triệu đồng/ha, tăng 36 triệu đồng/ha so với năm2015.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hải Dương: 31 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa