Tôn vinh Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp

05/05/2016 11:21

Theo Sở Công thương, chương trình bình xét Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tỉnh Hải Dương năm 2016 sẽ được triển khai trong 5 tháng.


Trong tháng 5, Sở Công thương sẽ phổ biến, hướng dẫn quy chế phong tặng Nghệ nhân Nghề TTCN cho các địa phương trong toàn tỉnh. Trong các tháng 6, 7 và 8, các địa phương thu thập hồ sơ để tổ chức bình xét nghệ nhân cấp cơ sở. Sở Công thương sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Thẩm định và xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề TTCN tiêu biểu cấp tỉnh trong tháng 10. Lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân được tổ chức vào tháng 12 năm nay.

Đây là năm thứ 3 Hải Dương tổ chức bình xét Nghệ nhân Nghề TTCN nhằm tôn vinh những người thợ đã sáng tạo, chế tạo hoặc phục chế được những sản phẩm thủ công tinh xảo, có giá trị kinh tế, thẩm mỹ cao, có thể phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; ghi nhận vai trò của những nghệ nhân đối với việc truyền nghề và phát triển các làng nghề trong tỉnh.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôn vinh Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp
    ss